top of page

MATERIALERNE UDTRYKKER KLASSE

Formuepleje Århus stod i den heldige situation, at virksomheden i de senere år er vækstet. Udfordring var, at de nuværende lokaler ikke i fornøden grad harmonerede med virksomhedens behov. Opgaven var gøre de eksisterende storrumskontorer med mange medarbejdere attraktive, under hensyntagen til forskellige behov og arbejdsgange. 

Derudover skulle der, indenfor de eksisterende rammer findes plads til nye formelle og uformelle mødefaciliteter.

Generelt trængte hovedkontoret i Århus til en gennemgående modernisering, som i sit udtryk harmonerede med de værdier virksomheden står for. Værdier som er klassisk ordentlighed, med en moderne uformelthed. 

Med udgangspunkt i Formueplejes brand og behov, lavede vi en løsning, som har givet "opholds lommer" i et storrumsmiljø og samtidig har tilføjet en gennemgående linje for hele indretningen. Resultatet er et sted, der på en og samme tid udtrykker klassiske dyder, moderne arbejdsgange og ikke mindst giver medarbejderne mulighed for at finde "ro" i storrumskontoret til fordybelse og samtaler.  Brugen af lys askefiner, trælameller og bruneret messing giver varme og virker indbydende for både medarbejdere og kunder. Samtidig er der et designmæssigt link til Formuepleje København i formsprog. 

bottom of page